Zakończenie inwestycji przebudowy portu rybackiego

 

W dniu 06.10.2023r. Port Rybacki w Kamieniu Pomorskim został oficjalnie oddany do użytku.

 

W ramach inwestycji posiadającej 100% dofinansowanie  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z programu "Ryby i Morze", zrealizowano wszystkie główne zamierzenia, w szczególności powstało nowe nabrzeże rybackie o dł. 60m , dwa budynki – jeden obsługi portu o pow. użytkowej 292 m2  oraz drugi z magazynami rybackimi o pow. użytkowej 590 m2.

 

Wybudowana została droga o łącznej długości 633 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem,  chodnikiem lub ciągiem rowerowo-pieszym. 

 

Wybudowano parking, który łącznie z miejscami przy drodze zapewnia postój dla ponad 70 aut.

 

Zakupiono również ciągnik manewrowy, przyczepę podłodziową oraz żuraw słupowy. Całkowita kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana dla całej operacji to  14.607.133,30 zł .

 

W dniu 13 listopada 2023r.  złożono  wniosek o płatność końcową przedmiotowej inwestycji

Informacja o inwestycji

W lipcu 2019 rozpoczęto działania na rzecz pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w celu rozbudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Po żmudnym procesie sporządzania dokumentacji podpisano umowę pomiędzy Mariną Kamień Pomorski Sp. z o.o. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Wielomiesięczne, restrykcyjne postępowanie, w ramach regulacji prawnych o zamówieniach publicznych, ostatecznie wyłoniło głównego wykonawcę inwestycji  - PHU HYDROBUD Adam Dzik, z którym podpisano umowę 16.03.2021r. 

 

W ramach umowy,  przewiduje się realizację projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń budowanych oraz zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową do końca 2022 r. Całkowite rozliczenie projektu powinno zakończyć się z końcem marca 2023 r. Zagospodarowanie dotychczas nieużytkowanego terenu sąsiadującego z „Dziką Plażą” poprawi nie tylko warunki pracy i bezpieczeństwo kamieńskich rybaków ale również przyczyni się do podwyższenia walorów zarówno estetycznych jak i turystycznych naszego miasta. 

 

Niewątpliwą korzyścią zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców Kamienia będzie poszerzenie linii dostępnego nabrzeża. W wyniku remontu odcinka ulicy Wilków Morskich zyskamy zarówno ścieżkę rowerową jak i nowe miejsca parkingowe. Zagospodarowany zostanie teren, który dzięki tej inwestycji, może stać się kolejną atrakcją naszego miasta. Zakrojone na szeroką skalę i skomplikowane organizacyjnie przedsięwzięcie ma dużą szansę powodzenia dzięki współpracy i przychylności Burmistrza i Rady Miejskiej Kamienia Pomorskiego a także dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Całość inwestycji wyceniono na ponad 14 mln zł. Zawarta umowa przewiduje zwrot poniesionych kosztów przewidzianych w tym programie, w wysokości do 100%.

Umowa, zawarta 04 czerwca 2020 r., przewiduje realizację inwestycji, celem poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy, postoju oraz obsługi łodzi rybackich poprzez:

    • wyremontowanie drogi dojazdowej do portu rybackiego, 
    • budowę nabrzeża umożliwiającego jednoczesne cumowanie kilku jednostek, 
    • budowę budynku technicznego dla rybaków, 
    • budowę budynku biurowego dla obsługi portu wraz z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem magazynowo chłodniczym,
    • wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie portu a także wykonanie niezbędnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, oświetleniowej. 

Informacje dotyczące przebudowy Portu Rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim

Przebudowa portu rybackiego

+48 661 213 391

Zaloguj

RODO

Polityka prywatności

Cennik i regulamin

Deklaracja dostępności

Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,

72-400 Kamień Pomorski

 

Marina Sezonowa: +48 661 213 391

Marina Techniczna: 91 30 77 903

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Pn-Pt 09:00-17:00

Marina w Kamieniu Pomorskim 2021 // Lorem Ipsum 

Kontakt