Sławomir Szwaja

 


 

Szanowni Państwo!

Niebawem rozpocznie się kolejny sezon żeglarski, 01 maj to data umowna, bo dla wielu żeglarzy sezon trwa tak długo, jak długo istnieją chęci i warunki do pływania. Tym niemniej,  w funkcjonowaniu  Mariny okres pomiędzy 01.05 a 31.10 danego roku to czas wytężonej pracy. Funkcjonujemy w zwiększonym reżimie sanitarnym, bardzo proszę
o zrozumienie i stosowanie się do obowiązujących reguł, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ale i szacunek dla innych osób. Jako marina dołożyliśmy starań, aby przygotować się do goszczenia Państwa w naszych obiektach.

 

Miejsca postojowe są bezpieczne, pomosty cumownicze odnowione, przyłącza wody i prądu sprawne, wejścia na pomosty oraz do pomieszczeń socjalnych mają nowe systemy dostępowe umożliwiające wejście zarówno za pomocą kodu jak i karty. Cennik co do zasady pozostał ten sam, ograniczone zostały niektóre zniżki, obniżyliśmy cenę holowania aby zaakcentować, że na opłacie tej nie chcemy zarabiać, gdyż dotyczyła będzie zazwyczaj sytuacji losowej i jej funkcja to pokrycie poniesionych kosztów. Opłaty naliczane są obecnie
w zależności od terminu - od 1 maja do 31 października danego roku obowiązuje opłata sezonowa, bez względu na to gdzie znajduje się jednostka. Marina w okresie sezonu ponosi zwiększone koszty
i zasadnym było odejście od dotychczasowego podziału na „wodę”
i „plac”. Konsekwentnie, w okresie od 1 listopada do 31 kwietnia, bez względu na to, gdzie będzie stała jednostka, naliczymy opłatę „poza sezonem”. Wyjątkowo, możliwe jest zawarcie umowy na cały rok
w cenie opłaty poza sezonem, jeżeli jednostka będzie „wyslipowana”,
a rezydent nie będzie miał wyznaczonego miejsca na wodzie. 

Oddajemy do dyspozycji odświeżoną stronę internetową, na której oprócz wzoru umowy, regulaminów oraz deklaracji, publikować będziemy aktualne badania batymetryczne, jest to o tyle istotne, że dostrzegamy tendencję wypłycania się basenu żeglarskiego. Marina podjęła już działania zmierzające do naprawy, ale nie należy oczekiwać  istotnych zmian w najbliższej perspektywie. Armatorzy posiadający zanurzenie większe niż 1,8 m,  powinni z dużą roztropnością i uwagą manewrować w basenie żeglarskim.

 

Z dużą przychylnością a w miarę możliwości oferując wsparcie, odnosimy się do inicjatyw organizowania regat na Zalewie Kamieńskim. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka,  nawet coniedzielne regaty „podwórkowe” organizowane przez naszych rezydentów
(w szczególności armatorów jachtów klasy Birdie 24 oraz Compis 28)  potrafią dostarczyć prawdziwych sportowo-żeglarskich emocji
i pozostawić wrażenia godne morskich opowieści w portowych tawernach.

 

Funkcjonowanie Mariny to sytuacja zmienna, pojawiają się wciąż nowe okoliczności, wyzwania, problemy, będziemy starali się oczywiście na bieżąco reagować, liczymy  na Wasze zrozumienie i współpracę. Zachęcam wszystkich do przekazywania uwag, spostrzeżeń i pomysłów w jakiejkolwiek formie, telefonicznie, mailowo, w formie zwykłej kartki wrzuconej do skrzynki przy biurze Mariny, czy też w rozmowie bezpośredniej.

 

W nowym sezonie życzę jak najwięcej pozytywnych wrażeń
i bezpiecznego powrotu z każdego rejsu.

im. Kapitana Zdzisława Michalskiego 

Marina w Kamieniu Pomorskim

Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich

Więcej o naszym projekcie...

W lipcu 2019 rozpoczęto działania na rzecz pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w celu rozbudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Po żmudnym procesie sporządzania dokumentacji podpisano umowę pomiędzy Mariną Kamień Pomorski Sp. z o.o. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

+48 661 213 391

Zaloguj

Poznaj nas

Port Marina w Kamieniu Pomorskim

Marina Kamień Pomorski to jeden z najnowocześniejszych, największych
i najpiękniejszych portów jachtowych na południowym Bałtyku. Marina dzieli się na dwie części: Marinę Sezonową położoną w centrum miasta, w sąsiedztwie Starówki przy Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 i Marinę Techniczną, położoną 300m na południe od Mariny Sezonowej, przy. Ul. Wilków Morskich 4, gdzie mieszczą się warsztaty, hangary, place do zimowanie i inna techniczna infrastruktura Mariny.

Informator (Locja ZSŻ)

Dowiedz się o nas więcej, skorzystaj z naszych wszechstronnych usług

Kamieńska Marina nazywana jest perłą Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Dysponuje łącznie w Marinie Sezonowej i Technicznej ponad 290 miejscami postojowymi dla jachtów

o zanurzeniu do 2m, nowoczesnym zapleczem socjalnym (toalety, natryski, pralnia, suszarnia, kuchnia, jadalnia), zapleczem do zimowania jachtów w hangarach, bądź na placu, profesjonalnym serwisem łodzi motorowych, serwisem szkutniczym, pompą do fekaliów, własną sztaplarką do wodowania
i wyciągania jachtów. Jest idealnym miejscem co całorocznego postoju jachtu. Keje wyposażone są
w odnogi cumownicze o długości od 6m do 12m, prąd i wodę. Wejście na keje dla rezydentów ograniczają bramki zamykane na klucz (każdy rezydent ma własny klucz), zaś na keje dla gości braki zamykane od strony lądu na zamek szyfrowy. Cały teren mariny jest monitorowany i dozorowany 24 godziny na dobę. W hangarach do zimowani jachtów zainstalowana jest dodatkowo instalacja alarmowa. To wszystko czyni Marinę Kamień Pomorski najbezpieczniejszym portem jachtowych
w Polsce. Idealnie skomunikowana od strony lądu: 30min od lotniska Szczecin-Goleniów, 1h od Szczecina, 2,5h od Poznania czy Berlina. Od strony morza połączona torem wodnym o długości 2MN
i głębokości 2,4m z wyjściem w morze i stacją benzynową dla łodzi w Dziwnowie (most zwodzony otwierany co 2h). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Przyjaznego Brzegu; za 2005 rok „w dowód uznania za systematyczne ulepszanie oferty i wyjątkową gościnność dla żeglarzy”, za 2013 rok „za rozwój infrastruktury żeglarskiej i budowę największego portu jachtowego w regionie”. W 2014 roku uznana została najlepszym portem jachtowym Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (nagroda Horyzonty 2014). Ma certyfikat 5 Bursztynowych Kotwic (najwyższa, możliwa nota).

RODO

Polityka prywatności

Cennik i regulamin

Deklaracja dostępności

Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,

72-400 Kamień Pomorski

 

Marina Sezonowa: +48 661 213 391

Marina Techniczna: 91 30 77 903

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Pn-Pt 09:00-17:00

Marina w Kamieniu Pomorskim 2021 // Lorem Ipsum 

Kontakt