Aktualności

Zasady przyznawania miejsc w Marinie Kamień Pomorski Sp. zo.o.


Miejsca w porcie na kolejny sezon przyznawane są na podstawie deklaracji złożonych w Biurze Mariny (osobiście lub drogą mailową na formularzu dostępnym na stronie internetowej).
Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi rezydenci całoroczni, przedłużający umowę na kolejny rok, jeżeli spełniają następujące warunki:

- terminowo wnosili opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne należne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,

- przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,

- wywiązali się ze wszystkich zobowiązań zawartych w ostatniej umowie na postój.

Deklaracje postoju rezydentów innych niż całoroczni, rozpatrywane będę nie wcześniej niż 2 tygodnie przed deklarowanym rozpoczęciem postoju, w miarę posiadania wolnych miejsc. Kolejność zgłoszeń nie jest jedynym z kryteriów, gdyż miejsca przyznawane będą w zależności od długość i zanurzenia jednostki – adekwatnie do istniejących możliwości technicznych.

 

14 kwietnia 2022

+48 661 213 391

Zaloguj

RODO

Polityka prywatności

Cennik i regulamin

Deklaracja dostępności

Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,

72-400 Kamień Pomorski

 

Marina Sezonowa: +48 661 213 391

Marina Techniczna: 91 30 77 903

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Pn-Pt 09:00-17:00

Marina w Kamieniu Pomorskim 2021 // Lorem Ipsum 

Kontakt